Åk med strömmen – andra gör det redan | Ladda elbilen | El | Umeå Energi

Åk med strömmen – andra gör det redan

Åk med strömmen - andra gör det redan

Du har säkert en smart telefon. Troligen LED-lampor i taket. Och antagligen streamar du både film och musik. Men tankar du fortfarande bilen med bensin eller diesel? Antalet elbilar fullkomligt exploderar. Bara i Västerbotten nyregistreras varje vecka nio nya laddningsbara bilar. Det är mer än dubbelt så många som för ett år sedan. Och vi har bara sett början.

Vi vill att utvecklingen ska ta ännu högre fart

Men då behövs gemensamma satsningar. Idag är Västerbotten näst sämsta län i landet när det gäller antal laddningsstationer per invånare. Det duger inte.

Därför tänker vi öka antalet laddstationer

Vi tänker se till att antalet offentliga laddningsstolpar fördubblas. Snabbt. Det ska vara enkelt att gå från tanke till handling.

Du följer väl med i utvecklingen? Du följer väl med oss?