Ladda elbilen | Umeå Energi

Vi gör det enkelt att ladda elbilen!

Nu kan du hyra en laddbox och ladda elbilen hemma.

Läs mer om varför vi satsar på laddboxar 

Ladda elbilen hemma med vår laddbox. Bekvämt och säkert

Säkrare laddning än via vanligt eluttag. Med en elbil och Ladda Hemma gör du ett hållbart val

Ladda elbilen hemma med vår laddbox. Bekvämt och säkert

Ska man kunna köra elbilar måste det finnas någonstans att ladda. Därför fördubblar vi nu antalet laddplatser i Västerbotten.
För företag och föreningar

Erbjud laddning för kunder, anställda och boende

Vi hjälper ditt företag med en lösning för laddning av elfordon på era parkeringsplatser.

Registrera dig och börja ladda på våra publika laddplatser

Har du redan en elbil? Här kan du registrera dig för att använda laddstationerna som finns över hela landet.
Charge and Drive

Vi fördubblar antalet laddplatser i Västerbotten. Här ser du var

Ska det vara enkelt att välja elbil måste det finnas möjligheter att ladda. Därför fördubblar vi nu antalet laddplatser.

Vi fördubblar antalet laddplatser i Västerbotten. Här ser du var

Ska man kunna köra elbilar måste det finnas någonstans att ladda. Därför fördubblar vi nu antalet laddplatser.

Välj el i tanken för en hållbar framtid

För att nå klimatmålen ska Sverige år 2030 ha en fossiloberoende fordonsflotta. Vi vill göra verklighet av visionen.
Illustration - Åk med strömmen - Elbilsägare springer i från fossilmarknaden
Illustration - Hållbarhet och laddstolpar

Hållbarhet i allt vi gör

Umeå Energi har ett viktigt uppdrag att utveckla regionens hållbarhet. Det handlar om mer än att gå från bensinbilar till laddningsbara fordon. Vi tar täten, men vi behöver dig med på resan.

Hållbarhet i allt vi gör

Umeå Energi har ett viktigt uppdrag att utveckla regionens hållbarhet. Det handlar om mer än att gå från bensinbilar till laddningsbara fordon. Vi tar täten, men vi behöver dig med på resan.
Illustration - Hållbarhet och laddstolpar