Laglighetsprövning och tillståndsprövning för Sävar kraftstation i Umeå kommun | El | Umeå Energi

Laglighetsprövning och tillståndsprövning för Sävar kraftstation i Umeå kommun

Umeå Energi Elnät AB avser att söka lagligförklaring av befintlig anläggning vid Sävar kraftstation samt tillstånd enligt miljöbalken vad gäller dämning och avledning av vatten allt till den del dagens verksamhet avviker från givna tillstånd. Med anledning av ansökan bjuder vi in allmänheten till Sävar Hembygdsgård, Forsells Väg 15 i Sävar tisdagen den 16 maj klockan 18:30-20:30 då personal som kan svara på frågor finns på plats.

Umeå Energi AB planerar att ansöka om lagligförklaring av befintlig anläggning vid Sävar kraftstation samt att lämna in en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet och genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken.

 
Vattenkraftverket i Sävar erhöll tillstånd i början av 1930-talet och har varit i drift sedan dess. Under 1940-talets senare hälft byggdes anläggningen om med bland annat en ny grunddamm och en cirka 500 meter lång inloppskanal. Ansökan avser att anpassa 1933 års tillstånd till hur anläggningen ser ut idag och den verksamhet som nu bedrivs. Inför ansökan genomförs nu samråd med bl.a. myndigheter, organisationer och berörda markägare.

 
Synpunkter i ärendet lämnas antingen per brev eller e-post senast fredag den 19 maj 2017 till Mari Boström, Sweco Environment AB, Box 110, 901 03 Umeå eller mari.bostrom@sweco.se