Energiskatt | El | Umeå Energi

Energiskatten på el flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen

Bild på elledningar i Norrländskt snötungt landskap

Från 1 januari 2018 har Riksdagen beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas. Flytten innebär att skatten du idag redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Ny skattesats från 1 januari 2019

Från 1 januari 2019 har Riksdagen beslutat att den nya skattesatsen är 34,7 öre/kWh (exkl. moms). Alla våra kunder i Norrland får dessutom ta del av Norrlandsbidraget på 9,6 öre/kWh vilket ger en skattesats på 25,1 öre/kWh (exkl. moms). Se här vilka skattesatser som gäller för dig som näringsidkare. Lägre skatter hanteras genom avdrag som sköts av oss som elnätsföretag eller direkt mot Skatteverket. 

Din elkostnad

 

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 34,7 öre per kilowattimme, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttade 2018 tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

Vad innebär det för dig?

Konsument  Näringsidkare

Varför flyttas skatteskyldigheten?

En del i flytten är att elhandelsföretagen ofta verkar över hela landet vilket försvårar den lokala kännedom som behövs – och de uppgifter som är nödvändiga tillhandahålls från elnätsföretagen. Denna flytt gör det enklare att kontrollera och följa kunderna då elnätsbolaget har mycket uppgifter.

Ytterligare ett skäl till flytten är för att regeringen skall ha kontroll på de som använder och betalar skatt på el. Det här innebär att utländska aktörer kan agera på marknaden utan att det blir bortfall på intäkter till staten. Idag är Elnätsföretagen föremål för lämplighetsprövning genom ellagen vilket ger staten en garanti att få in skatteintäkterna.