Energiförvaltning Plus | Teckna elavtal med 100% förnybar el | Umeå Energi

Energiförvaltning Plus

Bild som illustrerar elavtalet energiförvaltning plus för företag

Med Energiförvaltning+ får du ett jämnt och förutsägbart elpris.

Vi kan hjälpa dig med det vi är bäst på - så att du får tid över till det du är bäst på! Energiförvaltning+ är ett smart företagsavtal som ger dig samma fördelar som de riktigt stora industrierna. Det beror på att vi aktivt förvaltar ditt avtal och gör flera mindre inköp över en längre tid. Det ger jämnare priser och du kan vara säker på att du undviker de högsta priserna på ditt elinköp.

Aktiv portföljförvaltning

Under handelsperioden sker aktiv portföljförvaltning, vilket ger dig möjlighet till låga priser på ditt inköp av el. Genom att köpa en liten andel av din förväntade förbrukning varje handelsdag kommer elkostnaden alltid vara jämn och förutsägbar. Under leveransen får du ett fast pris vilket gör att du alltid vet vad du betalar för din el.

Bli kund