Avropsavtal | Teckna elavtal med 100% förnybar el | Umeå Energi

Avropsavtal

Bild som illustrerar elavtalet avropsavtal för företag

Vårt avropsavtal skräddarsyr vi efter din verksamhet vilket ger dig handlingsfrihet och möjlighet till fördelaktiga prisnivåer.

Med Avropsavtal väljer du tillsammans med oss när ditt elpris ska låsas, för vilken period och till hur stor andel. Genom att i förtid löpande prissäkra fram till din leverans skapas en handlingsfrihet och möjlighet till en långsiktigt fördelaktig prisnivå. Självklart hjälper vi dig att identifiera när du bör avropa ditt elpris.

Med detta avtal bestämmer du själv hur inköpen ska fördelas. Exempelvis kan du prissäkra 25 procent av volymen år 2013, 50 procent år 2014, eller välja 0 procents prissäkring för att binda senare. Osäkrad volym ligger alltid kvar på rörligt pris, men du kan när som helst öka dina prissäkringar till aktuellt pris.

Bli kund