Avropsavtal | El | Umeå Energi

Så fungerar Avropsavtal

Med Avropsavtal väljer du tillsammans med oss när ditt elpris ska låsas, för vilken period och till hur stor andel. Genom att i förtid löpande prissäkra fram till din leverans skapas en handlingsfrihet och möjlighet till en långsiktigt fördelaktig prisnivå. Självklart hjälper vi dig att identifiera när du bör avropa ditt elpris.

Med detta avtal bestämmer du själv hur inköpen ska fördelas. Exempelvis kan du prissäkra 25 procent av volymen år 2013, 50 procent år 2014, eller välja 0 procents prissäkring för att binda senare. Osäkrad volym ligger alltid kvar på rörligt pris, men du kan när som helst öka dina prissäkringar till aktuellt pris.

Bli kund

Våra företagstjänster

Umeå Energi erbjuder ditt företag trygga elavtal och smarta tjänster – helt utifrån dina egna förutsättningar. Som företagskund får du en egen erfaren kundansvarig samt tillgång till flera fördelaktiga tjänster. 

För dig som inte har så hög förbrukning rekommenderar vi Fast elpris eller Börs-El. Har du behov av mer kontroll och uppföljning erbjuder vi även Energiförvaltning+ och Avropsavtal.

Här nedanför ser du vilka tjänster vi erbjuder. Klicka på respektive avtal för mer information. Kom ihåg att du alltid kan teckna ett fast eller rörligt avtal, oavsett förbrukning, direkt på vår webbplats. Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

  • Fast elpris
  • Börs-El
  • Energiförvaltning+
  • Avropsavtal
  • Andra tjänster

Bli kund

Som kund får du alltid el från sol, vind, vatten och bioenergi

Oavsett vilket elavtal du väljer hos oss kommer elen från förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten och bioenergi – utan att det kostar dig något extra.

Förnybara energikällor innebär att naturen själv återskapar dem, vilket gör att miljöpåverkan blir mindre än om vi skulle använda kärnkraft eller fossila bränslen som kol och olja. Det ger en hållbar framtid för oss, men även för våra barn och barnbarn. Dessutom kan du som elkund njuta av ett gott klimatsamvete.

Sol

Solenergin som träffar jordens yta under en timme räcker för att tillgodose hela världens energibehov under ett helt år. Utvecklingen av teknik för att kunna ta till vara på en del av denna förnybara energi går fort framåt och solcellssystemen blir allt billigare. Tekniken för att omvandla solenergin kan delas upp i solfångare och solceller. Solfångare används för att värma vatten eller luft. I solceller omvandlas solljus till elektricitet.

Vind

Vindkraft är en oändlig energikälla som har använts i tusentals år. Idag spelar den en stor roll i Umeå Energis satsning på förnybar energi. I ett vindkraftverk omvandlas vindens rörelseenergi till elektricitet. Hur mycket el som genereras beror på vindens hastighet och hur mycket av vindenergin verket kan fånga upp – det senare bestäms av rotorbladens längd.

Vatten

Tekniken att utvinna el ur våra vattendrag är både väl utvecklad och beprövad. Produktionen sker genom att man låter vatten falla från ett vattenmagasin genom en turbin. En stor fördel med vattenkraft är att det går att styra produktionen efter elbehovet. Den kan därför användas som reglerkraft, t.ex. för att kompensera för vindkraften när det inte blåser. Vattenkraft står för en stor del av Sveriges elproduktion och är en viktig komponent i vår förnybara elleverans.

Bioenergi

Bioenergi uppstår då biobränsle förbränns. Biobränsle består i sin tur av organiskt material som mestadels kommer från våra egna skogar.

Bli kund

Vi gör Umeå bättre

Vi är Umeåbornas eget energibolag. Det betyder att vi har den här regionen och invånarna i den för ögonen oavsett vad vi gör. Vår tanke är att vi alltid ska hjälpa till att driva utvecklingen här framåt. Göra saker bättre. Oavsett om det handlar om att all vår el är förnybar, att vi satsar på nya energikällor, att vi skapar nya arbetstillfällen i regionen eller att vi har världens bästa kundservice. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för oss alla.

Bli elhandelskund

Alla våra företagskunder får en egen erfaren kundansvarig på Umeå Energi, som ansvarar för att ge dig den bästa möjliga rådgivningen. 

Fyll i offertförfrågan eller kontakta din säljare.
Teckna fast elpris eller rörligt elpris via hemsidan
Kontaktuppgifter till dina elhandelssäljare

Varmt välkommen till Umeå Energi!