Som kund får du alltid el från sol, vind, vatten och bioenergi | Teckna elavtal med 100% förnybar el | Umeå Energi

Som kund får du alltid el från sol, vind, vatten och bioenergi

Illustration - Sladd med förnybara energikällor

All vår el kommer från sol, vind, vatten och bioenergi. Förnybara energikällor.

Oavsett vilket elavtal du väljer hos oss kommer elen från förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten och bioenergi – utan att det kostar dig något extra.

Förnybara energikällor innebär att naturen själv återskapar dem, vilket gör att miljöpåverkan blir mindre än om vi skulle använda kärnkraft eller fossila bränslen som kol och olja. Det ger en hållbar framtid för oss, men även för våra barn och barnbarn. Dessutom kan du som elkund njuta av ett gott klimatsamvete.

Sol

Solenergin som träffar jordens yta under en timme räcker för att tillgodose hela världens energibehov under ett helt år. Utvecklingen av teknik för att kunna ta till vara på en del av denna förnybara energi går fort framåt och solcellssystemen blir allt billigare. Tekniken för att omvandla solenergin kan delas upp i solfångare och solceller. Solfångare används för att värma vatten eller luft. I solceller omvandlas solljus till elektricitet.

Vind

Vindkraft är en oändlig energikälla som har använts i tusentals år. Idag spelar den en stor roll i Umeå Energis satsning på förnybar energi. I ett vindkraftverk omvandlas vindens rörelseenergi till elektricitet. Hur mycket el som genereras beror på vindens hastighet och hur mycket av vindenergin verket kan fånga upp – det senare bestäms av rotorbladens längd.

Vatten

Tekniken att utvinna el ur våra vattendrag är både väl utvecklad och beprövad. Produktionen sker genom att man låter vatten falla från ett vattenmagasin genom en turbin. En stor fördel med vattenkraft är att det går att styra produktionen efter elbehovet. Den kan därför användas som reglerkraft, t.ex. för att kompensera för vindkraften när det inte blåser. Vattenkraft står för en stor del av Sveriges elproduktion och är en viktig komponent i vår förnybara elleverans.

Bioenergi

Bioenergi uppstår då biobränsle förbränns. Biobränsle består i sin tur av organiskt material som mestadels kommer från våra egna skogar.

Bli kund