Exportera din energidata till Excel

Vill du bearbeta din energidata i något annat program, som Microsoft Excel, kan du exportera till en CSV-fil med en enkel exportfunktion. Filen kan du sedan öppna i det kalkylprogram du vill använda.

Använd exportfunktionen för csv

På sidan för detaljerad statistik kan du exportera data till en så kallad CSV-fil. Gör först inställningarna "visa statistik per" och "period". Använd sedan knappen "Exoprtera till csv" för att ladda ner filen. Filen kommer att innehålla samma information som visas i diagrammet på sidan. Spara csv-filen på din dator och öppna den med Excel för att göra dina egna beräkningar.

Exportera CSV via Mina Sidor
Exempel från detaljerad statistik på Mina sidor

Använda den gamla exportfunktionen

Den gamla exportfunktion finns fortfarande tillgänglig. Du kommer åt den genom symbolen med tre streck i övre högra hörnet av diagrammet. Genom att trycka på den visas alternativet för att exportera till CSV (download CSV). Du får alltid den data som för stunden visas i diagrammet. Vill du t.ex. att filen ska innehålla värden per år ställer du först in det i visningen och väljer sedan att exportera till CSV, 
Bild på knappen för att exportera till CSV

Logga in på Mina Sidor