Vad innebär regeringens förslag om elpriskompensation? | Aktuellt just nu | Nyheter | Vi är Umeå Energi - tillsammans gör vi gott för Umeå | Umeå Energi

Vad innebär regeringens förslag om elpriskompensation?

Onsdag 12 januari meddelade regeringen att de hushåll som drabbats av höga elpriser ska kompenseras. Elpriskompensationen på sex miljarder kronor ska nå 2 miljoner hushåll i Sverige. Ersättningen ska baseras på hushållets elförbrukning och betalas ut via elnätsbolagen med automatik till berörda hushåll.

Dialog kring utformning av ersättningen pågår under de närmsta veckorna. Färdigt förslag och genomförande bedöms dröja ett par månader.

Här hittar du aktuell information från regeringen

Uppdaterad 2022-01-20