Program värme | Värme | Umeå Energi

Program värme

Värme

Program Värme tuffar på, vi arbetar för fullt med programmålen:

  •  Umeå Energi ska vara kundens naturliga val för värme och kyla
  •  Programmet ska öka antalet kunder inom varje segment
  • Programmet ska öka vår genomförandehastighet

Vi vill därför bjuda på en liten tävling med ett fint pris. Passa på att lära dig mera om fjärrvärme samtidigt som du tävlar!

 

Vilken temperatur på fjärrkyla lovar vi våra kunder?


{0} är obligatoriskt
Hur producerar vi vanligtvis fjärrkyla i februari?


{0} är obligatoriskt
Hur producerar vi vanligtvis kyla i juni?


{0} är obligatoriskt
Hur stor volym vatten rymmer ackumulatortanken för fjärrkylasystemet?


{0} är obligatoriskt
{0} är obligatoriskt