Prisavtal Trygg Flerår | Priser lokaler och flerbostadshus | Värme | Umeå Energi

Prisavtal Trygg Flerår

Prisavtalet Trygg Flerår är uppbyggt på samma sätt som Trygg. Skillnaden är att prislistan är fast under 36 månader, vilket underlättar när du ska budgetera för de närmaste tre åren. 

Prisavtal Trygg Flerår består av tre delar:

 • Effektpris, kr/år
  Effektpriset baseras på ditt valda effektbehov, alltså din abonnerade effekt, samt fastighetens uttagsfaktor.
 • Energipris, öre/kWh
  Tre olika energipriser gäller beroende på om det är vinter, höst/vår eller sommar.
 • Flödespremie, kr
  Flödespremien kan vara både positiv och negativ och är ett mått på din fjärrvärmecentrals effektivitet.

Varför ska jag välja prisavtal Trygg?

 • Du får förutsägbara fjärrvärmekostnader under 3 år.
 • Prisavtalet Trygg Flerår är bekvämt och tryggt.
 • Du kan påverka dina kostnader genom att spara både effekt och energi, till exempel genom att styra
 • ditt effektuttag eller tilläggsisolera.
 • Det lönar sig direkt att sänka energianvändningen de kallaste dagarna.
 • Om du inte tecknar om Trygg Flerår efter tre år övergår det till avtal Trygg.
 • Du får ett snabbt genomslag på kostnaden vid effektiviseringar.