Priser installation villa | Priser fjärrvärme villa | Värme | Umeå Energi

Priser installation villa

Vi erbjuder alltid fasta priser på alla delar i installationsprocessen, du ser priserna nedan. Du kan givetvis också kontakta oss för offert om din fastighet har särskilda anpassningsbehov.

Arbetskostnaden kan vara avdragsgill enligt ROT. Läs mer om ROT på skatteverkets hemsida (öppnas i nytt fönster)

Installationskostnad

Beskrivning Pris Varav arbetskostnad Pris efter ROT-avdrag 
Installation till fastighet förberedd med fjärrvärmeledning 47 650 kr 27 410 kr 39 425 kr
Installation med grävning av fjärrvärmeledning fram till fastighet* 71 300 kr 35 100 kr 60 780 kr
Installation med grävning för fastigheter som kräver större
fjärrvärmecentral*
78 000 kr  36 610 kr 67 080 kr
Installation till fastighet förberedd med fjärrvärmeledning för
fastigheter som kräver större fjärrvärmecentral*
54 400 kr  28 820 kr 45 770 kr

Alla priser inklusive moms.

* 15 meter fjärrvärmeledning från tomtgräns till husvägg och 5 meter invändig fjärrvärmeledning ingår i priset.

Tillvalstjänster

Beskrivning Pris Varav arbetskostnad Pris efter ROT-avdrag 
Utrivning elpanna/varmvattenberedare marknivå 5 180 kr 5 180 kr 3 740 kr 
Utrivning elpanna/varmvattenberedare källare 6 150 kr 6 150 kr 4 440 kr 
Utrivning kombipanna marknivå 9 000 kr  9 000 kr  6 500 kr 
Utrivning kombipanna källare  11 880 kr  11 880 kr  8 580 kr 
Utrivning golvstående fjärrvärmecentral marknivå 9 000 kr 9 000 kr 6 500 kr
Utrivning golvstående fjärrvärmecentral källare 11 880 kr 11 880 kr 8 580 kr 
Utrivning vägghängd fjärrvärmecentral marknivå  5 180 kr  5 180 kr 3 740 kr
Utrivning vägghängd fjärrvärmecentral källare  6 150 kr 6 150 kr 4 440 kr
Utrivning oljetank  6 075 kr  6 075 kr  4 390 kr 
Byte av termostatventil (startavgift första termostat – inkl tömning
av radiatorkrets) 
5 270 kr  4 600 kr  3 880 kr 
Byte av termostatventil (utöver första termostat/i samband med
fjärrvärmeinstallation) 
570 kr  310 kr  475 kr 
Extra radiator i pannrum  6 500 kr  4 790 kr  5 280 kr 
Fjärrvärmeledning per meter (vid längre servisledning än 15 meter)*  1 800 kr  800 kr  1 560 kr 
Fjärrvärmeledning invändigt per meter (över 5 m invändig ledning)*  565 kr  280 kr  480 kr 
Utbyte av fjärrvärmecentral villa (vägghängd)  33 250 kr  15 490 kr  28 600 kr 
Utbyte av fjärrvärmecentral villa (golvstående)  45 500 kr  25 440 kr  37 900 kr 
Utbyte av fjärrvärmecentral, förstorad villa 40 kW (vägghängd)  40 000 kr  15 490 kr  35 370 kr 

Alla priser inklusive moms. * 15 meter fjärrvärmeledning från tomtgräns till husvägg och 5 meter invändig fjärrvärmeledning ingår i priset.

Fjärrvärmeledning

Beskrivning Pris Varav arbetskostnad Pris efter ROT-avdrag 
Befintlig fastighet* 21 900 kr 10 500 kr 18 750 kr 
Nybyggnation av fastighet Kontakta oss för offert -

Alla priser inklusive moms. * 15 meter fjärrvärmeledning från tomtgräns till husvägg och 5 meter invändig fjärrvärmeledning ingår i priset.

Bli kund