Fjärrvärme för din villa | Värme | Umeå Energi
Man njuter av fjärrvärmen sittandes i soffan

Fjärrvärme för din villa

Fjärrvärme i villan är ett bra val både för klimatet och plånboken. Njut av ständig vardagslyx i form av ett väl uppvärmt hem utan buller eller brännheta element. Lägg därtill att varmvattnet aldrig tar slut och en hög driftsäkerhet. Fjärrvärme är helt enkelt en klok lösning som du kommer att glädjas över.

Att välja uppvärmningsform till villan är ett viktigt beslut. Det finns många faktorer att väga in, såsom kostnader, miljöhänsyn, inomhusmiljö och driftsäkerhet. Här på vår webbplats gör vi vårt bästa för att förklara hur fjärrvärme fungerar och varför det är en så bra lösning. Läs på och skapa dig en egen uppfattning, sedan hoppas vi givetvis att du också ska ansluta dig till Umeåbornas egen uppvärmningslösning.

Ekonomi

Alla uppvärmningsformer har en initial investeringskostnad och en löpande driftkostnad. Det gäller att väga samman båda dessa men även inkludera miljöaspekter och bekvämlighet i kalkylen. Vi lämnar fasta priser på alla installationer och hjälper dig skapa hållbara prognoser för driftkostnaderna.

Klimatsmart uppvärmning

Fjärrvärme är egentligen ett miljöprojekt.  Värmen vi njuter av är ett bekvämt resultat av att på ett resurseffektivt sätt ta vara på det avfall som Umeåborna med flera skapar. Fjärrvärme är ett bekvämt, driftsäkert och välbeprövat system för att framställa värme med låg miljöpåverkan. Genom att producera värmen i stora, väl underhållna produktionsanläggningar med höga krav på rökgasrening, kompetent driftpersonal och hög tillgänglighet så får man en betydligt mindre miljöpåverkan i jämförelse med att var och en av oss skulle elda på egen hand med dålig eller ingen rening av utsläppen.

Fatta fjärrvärme med kostnadsfritt hembesök 

Är du nyinflyttad i en villa med fjärrvärme? Passa på att boka ett kostnadsfritt hembesök få en introduktion i hur din fjärrvärme och fjärrvärmecentral fungerar, samt tips och råd kring energianvändning. Du har såklart också möjlighet att få svar på dina egna frågor och information om allt som rör Umeå Energi, stort som smått.

Ring oss på 090-16 00 20 och boka ditt hembesök.

Välkommen in i fjärrvärmen!

Bli kund