Så fungerar fjärrkyla | Fjärrkyla | Värme | Umeå Energi

Så fungerar fjärrkyla

Fjärrkyla fungerar på samma sätt som fjärrvärme. Kylan distribueras ut till användarna via stora välisolerade underjordiska rör. Våra stora värmepumpar vid Ålidhemsanläggningen i Umeå producerar både värme och kyla. Under sommaren produceras kylan i en så kallad absorbtionskylmaskin på 5 MW och en ackumulatortank för kylvatten balanserar topparna i den ökande efterfrågan under riktigt heta sommardagar. Med fjärrkyla får du ett behagligt inomhusklimat året om och du slipper i princip allt buller eftersom kylningen sker centralt i Umeå Energis produktionsanläggning. 

Illustration - så fungerar fjärrkyla