Prisvärt och bättre för miljön | Fjärrkyla | Värme | Umeå Energi

Prisvärt och bättre för miljön

Den största fördelen med fjärrkyla är det fina inomhusklimatet och den minimerade miljöpåverkan som din kylning orsakar jämfört med om du ska driva en egen kylanläggning. Fjärrkyla har också samma smarta stordriftsfördelar som fjärrvärmen vilket innebär hög driftsäkerhet utan att du behöver ha en egen servicetekniker. Du slipper dessutom den initiala maskininvesteringen eftersom själva kylningen sker i Umeå Energis stora produktionsanläggningar och den kylväxlare du behöver är en förhållandevis liten maskin.