Fjärrkyla | Fjärrkyla | Värme | Umeå Energi

Fjärrkyla

Med fjärrkyla från Umeå Energi får du som företagskund en smart och trygg lösning för ett skönt inomhusklimat. Tack vare storskaligheten kan vi hålla priserna nere och även erbjuda en miljövänligare lösning än om alla ska ha sin egen kylmaskin.

Likt fjärrvärmen kan du ha ett bullerfritt, bekvämt och sunt inomhusklimat samt hög driftsäkerhet året runt. Dessutom är det minimalt med underhåll. Det finns mycket som alstrar värme, såsom datorer, servrar, maskiner och människor. Fjärrkylan är då ett riktigt bra alternativ eftersom du slipper miljöfarliga freoner och bekymret med att underhålla en egen kylmaskin, samtidigt som du får en ekonomiskt fördelaktig lösning.