Avtalsvillkor | Värme | Umeå Energi

Avtalsvillkor

Fjärrvärme är ett smart val, både för miljön och din plånbok. En färsk rapport från det oberoende undersökningsföretaget Profu visar att fjärrvärme är sex till tio gånger bättre för klimatet än bergvärme och luft-/värmepump.

Med prisavtalen Trygg och Trygg Flerår kan du som näringsidkare påverka dina kostnader genom att spara både effekt och energi. Efter en utvärdering av prismodellen har den högre överuttagsavgiften tagits bort. Vår ambition är att ni ska abonnera på den effekt som ligger i linje med den faktiska användningen, för att skapa en balans mellan ert behov och vår produktion. På så sätt bidrar vi tillsammans till en hållbar och energismart region.

Nedan kan du ta del av de uppdaterade avtalsvillkoren.

Uppdaterade avtalsvillkor