Sponsring | Om oss | Umeå Energi

En hållbar sponsring gör Umeå bättre

Föreningslivet engagerar en stor del av Umeåborna och är en viktig del av regionens utveckling. Därför sponsrar vi föreningslivet med vår passion – en hållbar framtid. Det innebär att vi ger stöd till föreningar som tänker mer hållbart och gör något bra för vår gemensamma framtid. Vi vill att även kommande generationer ska kunna fortsätta bo, leva och engagera sig i föreningslivet i regionen.

All el vi säljer kommer från 100 procent förnybara energikällor som sol, vind och norrländska vatten. Det är en av de insatser vi gör för att bidra till en hållbar framtid. Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill att även vår sponsring ska bidra till hållbarheten. Därför hjälper vi föreningar och ideella organisationer att ta ansvar för sin egen och regionens utveckling och bidra till en mer hållbar framtid.

Innan ni ansöker om hållbar sponsring

Innan ni skickar in er ansökan vill vi att ni funderar igenom hur er förening kan bidra till en bättre Umeåregion. Utgå från er verksamhet, vi är övertygande om att ni har gott om innovativa idéer, handlingskraft och vilja att göra en insats för en mer hållbar framtid. Våga tänkt innovativt, vi stöttar både stora som små idéer!

Vår syn på hållbarhet och riktlinjer för sponsring

Ansök om sponsring

Vi sponsrar hållbara insatser inom miljö, kultur och socialt engagemang

Vi vill med vår sponsring hjälpa föreningslivet att ta ansvar för sin egen och regionens utveckling. Detta genom att utföra en hållbar insats under året inom en eller flera av de tre olika områdena som hållbarhet bygger på, nämligen; Miljö, Ekonomi, Socialt/kulturellt.

Laget, dansgruppen eller konstklubben  - vi välkomnar alla att söka!

För att söka behöver du uppfylla våra riktlinjer för hållbar sponsring. Alla ansökningar bedöms utifrån ett hållbart perspektiv och skattas lika utifrån Umeå Energis sponsringspolicy. Här följer några av våra bedömningskriterier.

  • Verksamhet i Umeå med kranskommuner.
  • Ideellt samt religiöst och politiskt obunden.
  • Bedriver en seriös verksamhet inom sitt område (kultur, idrott, samhälle, miljö etcetera).
  • Vill genomföra en insats inom hållbarhet med syfte att utveckla den egna verksamheten.  
  • Att ansökan inkommit i god tid, helst två månader innan ett eventuellt genomförande
  • Att det upprättas ett skriftligt samarbetsavtal mellan parterna.

Vi sponsrar insatser med 5 eller 10 tusen kronor

Vi sponsrar insatsen med maximalt 10 000 kr. Fundera kring vilka kostnader er insats innebär och redovisa dem gärna när ni ansöker. Om er insats innebär större kostnader än de Umeå Energi ersätter kan den ändå bli beviljad. Ni ansvarar då själva för de överstigande kostnaderna.

Vår syn på hållbarhet bygger på framtida generationers möjligheter

I dag används begreppet hållbarhet flitigt och det tycker vi är bra. Vår syn på hållbarhet utgår från definitionen ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Det innebär att våra framtida generationer ska ha det lika bra som oss när det gäller ekonomisk, social/kulturell och ekologisk utveckling. Alla tre dimensioner behövs för att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling – fallerar en är det mycket möjligt att alla tre gör det.

Exempel på hållbara insatser

En hållbar insats genomförs inom ett år efter att samarbetet inleds. Insatsen utförs inom en eller flera av de tre olika områdena som hållbarhet bygger på, alltså miljö, ekonomi, socialt/kulturellt. Vi drar inga skarpa avgränsningar mellan de tre olika områdena, utan vill istället inspirera Umeåregionens föreningar till att genomföra en insats som gör skillnad utifrån just den föreningens förutsättningar.

Här kan du läsa om några hållbara insatser som vi har beviljat.

Vi är övertygade om att ni sitter på egna och fler idéer på hur ni kan bidra till en hållbar framtid i Umeåregionen. Vi ser fram emot att hjälpa er uppfylla er insats. Har ni fler frågor kan ni ringa oss varje helgfri måndag via växeln 090-16 00 00, klockan 15.00–17.00.

Ansök om sponsring

Hållbara samarbeten

Här hittar du föreningar som sponsrats av oss för att genomföra en eller flera hållbara insatser. Vi ser det som en sida där Umeås föreningsliv och deras insatser kan inspirera andra att göra bra saker för en hållbar framtid. 

Urval av sponsrade hållbara insatser

Förening  Hållbar insats 
IFK Holmsund
www.lagsidan.se/ifkholmsund/
Hållbar inspirationsföreläsning med Ida Östensson om att öppna upp för jämställdhet och inkluderande
Obbola IK
www.obbolaik.se
På ny multiarena locka och inspirera barn, ungdomar, funktionsnedsatta och pensionärer för cykelträning, boule, styrketräning, löpning och skidåkning.
Ersmark IK, P05
www.eik.se/
Försäljning av ekologiskt och närproducerat fika på fotbollsmatcher.
Umeå Simsällskap
www2.idrottonline.se/UmeaSS-Simidrott
 Utbyte av engångsprodukter till mer hållbara material.
PRO Hörnefors
www.pro.se/Distrikt/Vasterbottens-Lan/Samorganisationer/Umea/Foreningar/Hornefors
 Hobbyverksamhet för äldre som ska bedrivas med återvinningsbart material och källsortering.
IFK Umeå Badminton
www2.idrottonline.se/IFKUmea-Badminton
 Utbyte av 18 lysrörsarmaturer till lågenergi på gymavdelningen.
Umeå Sörfors Golfklubb
www.sorforsgk.se
 Arrangera en särskild aktivitet för att nå och attrahera unga flickor till golf.
IFK Umeå Skidor
www2.idrottonline.se/IFKUmea-Skidor
 Genomföra försök med ny metod för att minska energianvändningen vid konstsnötillverkning på Nydala konstsnöspår. 
Digital Spelkultur
www.digitalspelkultur.se/dsk
 TV-spelskonvent med tema och föreläsningar om starka kvinnliga huvudkaraktärer för att belysa problematiken som kan finnas i spelkulturen.
Ersboda Slöjdförening
www.ersbodaslojd.se/ 
 Arrangera en satsning för att nå och inspirera barn och ungdomar för hantverk.
Frisk & Fri
www.friskfri.se/har-finns-vi/lokalavdelningar/umea/
 Arrangera öppna träffar för närstående och drabbade av ätstörningar med olika teman såsom friskhet, relationer, behandlingar m.m. under hösten 2016.
Girls in Sport
www.girlsinsport.se/
 Genomföra festivalen Women in Sport and Adventure. Syftet med festivalen är att sätta fokus på kvinnors idrottande och äventyrsport och att skapa en sportkultur som engagerar hela samhället till förändring och lika villkor.
IFK Umeå
www.ifkumea.com
 Modernisera 70-tals belysning i klubblokalen för att få en lägre elförbrukning och miljövänligare drift av lokalen. 
IFK Umeå F-06
http://www.ifkumea.com/
 Laget kommer att gå runt bland hushåll och samla pant och batterier för återvinning. Syftet är dels att lära laget om återvinning och dels för att hjälpa hushållen att se till att saker återvinns på rätt sätt.
IOGT Bakfickan Medmänniska
www.bakfickanumea.se/
 Skapa studiecirklar och mötesplatser för människor med kriminell bakgrund och de som har alkohol- och drogproblem. Syftet är att hjälpa människorna att återanpassa sig till samhället och skapa en ny livsstil.
Lantbrukarnas Riksförbund
www.lrf.se/
 Jorden och skogen i stan (JOSIS) är en grön skoldag för elever i årskurs 4-6 i Umeå och kranskommuner. Vi, föreningar, företag och skolor inom jord och skog, bygger upp ett 25-tal stationer på Umeå campusområde, där eleverna får prova på och lära sig mer om de gröna näringarna.
Obbola IK
www.obbolaik.se
 Inköp av hjärtstartare för att bidra till ökad säkerhet för barn, ledare, PRO och allmänhet som nyttjar Obbola IK´s tre anläggningar.
Sandviks IK
www.sandviksik.se/
 Starta projektet Tjejlyftet – en insats som ska locka fler tjejer att vilja spela fotboll i syfte att minska utanförskap och stimulera fysisk aktivitet och relationsbyggande.
Tegs SK Ishockey U14 P-03
www.tegsskhockey.se/
 Med hjälp av domarstödjare informera spelare, ledare och publik vid varje match om förhållningssätt gentemot domare.
Umeå spelberoendeförening
www.spelberoendegruppen.com/tag/umea-spelberoendeforening/
 Hjälpa spelberoende människor komma in i social gemenskap genom självhjälpsmöten och olika sociala aktiviteter som bowling och minigolf.
Unbound Umeå
www.unboundumea.se/
 Arrangera träningsläger på Holmön i 3 dagar under hösten för ensamkommande barn och ungdomar i syfte att främja integration genom träning, lek och skratt.
Öppen Gemenskap, Barnkraft
www.oppengemenskap.se/verksamheter/barnkraft-gruppverksamhet-for-barn
 Stödgruppsverksamhet för barn 7-12 år i familjer där det finns eller funnits missbruk av alkohol eller andra droger. Barnen får möjlighet att träffa andra jämnåriga i liknande situation för att dela tankar, känslor och erfarenheter. 
Ersboda SK F03/04/05
www.ersbodask.com
 Arrangera cup och aktiviteter för att involvera tjejer med utländsk bakgrund i gemenskapen och stärka sammanhållningen i laget.
Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige, Region Nord
www.eup.se/medlemsforeningar/eup-nord/
Arrangera utbildning, föreläsningar och workshops för unga 18-24 år om Europas framtid  i syfte att involvera ungdomar från hela landet i samhällsutvecklingsprojekt.
Holmöjazzens vänner
seajazz.nu/holojazzens-vanner/
Vid arrangemanget Seajazz aktivt minimera utsläpp och miljöpåverkan genom källsortering, bilfri miljö, torrtoaletter och samåkning för artister.
IKSU Basket
www.iksu.se/sv/sektioner/iksu-basket/
Arrangera streetbasket-turnering på IKSU 20 maj där en bred målgrupp bjuds in med värvning av asylsökande ungdomar från asylboenden. Turneringen genomförs så ekologiskt som möjligt med tydlig återvinningsprofil med insamling och sortering av avfall.
SK Rockaden
www.rockaden.nu/
Satsning på schackutbildning riktad till flickor och nyanlända barn.
Sävar IK gymnastik
idrottonline.se/SavarIK-Gymnastik/
I samband med tävlingen Truppslaget använda pappmuggar, sopsortera, panta, samåka, digital annonsering istället för papper.
The Earth Organisation för Sustainability
www.eosprojects.com/
Organisera lokal stadsodling på Ålidhem i syfte att inspirera och involvera boende kring hållbar odling och lokalproducerad mat.
Täfteå IK Fotbollsskola
www.tafteaik.nu
Arrangera en fotbollsskola lokalt så barnen kan cykla eller gå till träningar samt engagera 15-18-åringar i sommarjobb för att ge dem erfarenhet som ledare.
Umeå City P04
www.laget.se/umeacityp04
Samåkning med Thorengruppen i buss till Buster Cup i Mora. Under resan genomförs lärande aktiviteter och grupparbeten kring hållbarhetsfrågor.
Umeå Orienteringsklubb/Skoj På Hoj
www.skoj.info/
Skoj på hoj - inspirera till ett mer miljövänligt sätt att ta sig fram i närmiljön.
Visans vänner i Umeå/Visum
www.visfestivalen.nu/static/sv/60/
Organisera busstransport istället för enskilda bilar till visfestival, servera lokalproducerad mat, använda återvinningsbart material samt sortera avfall. 

Utmärkelser till hållbara föreningar och insatser

Vi stödjer föreningar inom ett stort antal områden med vår passion - en hållbar framtid. Med dessa utmärkelser vill vi ytterligare lyfta föreningar som tydligt visar på att deras insatser bidrar till en hållbar framtid i regionen.

Årets mest hållbara förening

Alla föreningar i Umeåregionen har möjlighet att vinna denna utmärkelse. Priset delas ut årligen i samband med Umeå Idrottsgala. I potten ligger 20 000 kr för att fortsätta föreningens arbete mot en hållbar framtid. Priset går till den förening som utvecklat sin verksamhet mot ökad hållbarhet genom en sund ekonomi, ansvar för miljö, jämställdhet och mångfald. 

Vinnare 2016

För 2016 nominerades Sävar IK, Umeå Brottarförening och Umeå Korpenförening till Årets mest hållbara förening. Stipendiet tilldelades Sävar IK. 

Motiveringen lyder

Föreningen engagerar med sina över 800 medlemmar en stor del av samhället och med ett brett utbud av aktiviteter finns möjligheten för alla att hitta sin idrott. Det livslånga idrottandet syftar till en hållbar livsstil där glädje och intresse baseras på aktivitet och medskapande. Klubbens visionen är ”Tillsammans skapar vi Europas mest aktiva samhälle”

Vinnare 2015

För 2015 nominerades Obbola IK, Holmsundsgymnasterna och Ersboda SK till Årets mest hållbara förening. Stipendiet tilldelades Obbola IK för sitt arbete med en multiarena som kan nyttjas av personer i alla åldrar.

Motiveringen lyder

Med glädje och gemenskap i en bredd av livslånga aktiviteter bygger föreningen broar mellan unga och äldre. Långsiktiga samarbeten och ett stort engagemang visar goda resultat i form av naturliga mötesplatser och hållbara investeringar.

Årets mest hållbara insats

Varje år korar vi Umeås föreningslivs mest hållbara insats. Alla sponsrade föreningar har möjlighet att vinna denna utmärkelse. Umeå Energis jury utser vinnaren. I potten ligger ytterligare 20 000 kr för att fortsätta föreningens arbete mot en hållbar framtid. 

Vinnare 2016

Stipendiet för Årets mest hållbara insats 2016 tilldelas Jalles TC för säkra löprundor i Umeå. Priset delades ut den 21 augusti på Kraftskivan, Umeå Energicentrum. 

Motiveringen lyder

Jalles Training Camp Umeå belönas för att de, utöver sin ordinarie verksamhet, satsar på att kartlägga säkra löprundor i Umeå - med fokus på belysning och tillgänglighet för alla. Bra löprundor läggs upp för allmänheten på Jalles webbplats (öppnas i nytt fönster). Satsningen bidrar till att alla kan känna löparglädje i ett tryggt och säkert Umeå samt en ökad hälsa bland Umeåborna.

Vinnare 2015

Stipendiet för Årets mest hållbara insats 2015 tilldelas Öppen Gemenskap för sitt arrangemang av ett drogfritt sommarläger för barn och vuxna. Priset delades ut den 19 september i samband med invigningen av Umeå Energi Arena, som en del i SEE-hållbarhetsveckan. 

Motiveringen lyder

En aktivitet som på ett direkt sätt bidrar till ett hållbart samhälle genom att med välmående och glädje i fokus stötta de som är viktigast för vårt framtida samhällsklimat - nämligen barnen.

Kontakta oss

Välkomna att kontakta oss om ni behöver hjälp. Vi har samlat en del information om vår sponsring på sidan Hållbar sponsring. Kanske hittar du svaret på din fråga där? 

Ansök om sponsring

Vi tar endast emot ansökningar via vårt ansökningsformulär för sponsring

Övriga frågor

Har du övriga frågor kring sponsring är vi tillgängliga via telefon helgfria måndagar mellan 15.00 och 17.00. Ring vår växel på 090-16 00 00