Vindkraft | Produktion | Om oss | Umeå Energi

Vindkraft

Vindkraften spelar en viktig roll i vår satsning på förnybar energi. Totalt har Umeå Energi tio vindkraftverk i produktion, fördelade på orterna Hörnefors, Holmsund och Robertsfors.

Vindkraft är en oändlig och förnybar energikälla som använts i tusentals år. Den ligger i linje med vårt mål att vara helt klimatneutrala år 2018 och ger betydande klimatvinster. Umeå Energi vill utveckla vindkraften i Umeåregionen, både genom att bygga och äga vindkraft själv, men också genom att hjälpa andra aktörer som vill bygga. Till exempel har Umeå Energi anställt vindkraftstekniker som hjälper andra med administration och service av vindkraftverk.

Köp vindkraftsandelar i Kvarkenvinden (öppnas i nytt fönster)