Vattenkraft | Produktion | Om oss | Umeå Energi

Vattenkraft

Vattenkraft står för en stor del av Sveriges elproduktion. Produktionen sker genom att man låter vatten falla från ett vattenmagasin genom en turbin. En stor fördel med vattenkraft är att det går att styra produktionen efter elbehovet. Vattenkraft kan därför användas som reglerkraft, till exempel för att kompensera för vindkraften när det inte blåser.

Vattenkraftverket i Stornorrfors

En stor del av den el som Umeå Energi säljer produceras i vattenkraftverket i Stornorrfors utanför Umeå. Det friska och rena vatten som rinner genom turbinerna har sitt ursprung i sjön Överuman, nära Hemavan och Tärnaby. Kraftverket ägs av Umeå kommun och Vattenfall.

Småskalig vattenkraftproduktion

Ett småskaligt vattenkraftverk har installerats i demosyfte på Umeå Energicentrum i Klabböle. Anläggningen ger i dagsläget 4,5 kWh.

Sävar kraftstation

Kraftstationen i Sävar producerar cirka 1 400 MWh el per år och har en maxeffekt på 250 kW. Stationen byggdes 1917 och har genom åren förändrats en hel del, bland annat tillkom en laxtrappa 1999.