Ursprungsmärkning och utsläpp från vår produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla | Produktion | Om oss | Umeå Energi

Ursprungsmärkning och utsläpp från vår produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla

Ursprungsmärkning av vår energi till försäljning 2016

Ursprung till vår produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla till försäljning under 2016.

Diagrammen och tabellen visar ursprunget till all el, fjärrvärme och fjärrkyla som vi sålt under 2016, samt utsläppen för våra produkter under samma år. Andelen förnybar energi är 100% för el och 80% för fjärrvärme.

Miljöpåverkan i våra produkter 2016

Specifika utsläpp från el, fjärrvärme och fjärrkyla där utsläppen är beräknade i gram/kWh. CO2-utsläppen från vår elproduktion är beräknade enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (öppnas i nytt fönster).

CO2 SOx NOx Stoft
El 0 - -
Fjärrvärme 55,52 0,014 0,090 0,004
Fjärrkyla 8 IU IU IU

IU = Ingen uppgift