Förnybar energiproduktion | Produktion | Om oss | Umeå Energi

Förnybar energiproduktion

Tre vindkraftsverk i motljus

Umeå Energi tar ansvar i utvecklingen av förnybar energiproduktion. Vi bedriver forskning inom områden där vi undersöker nya hållbara energikällor, såsom alger som kan utvecklas till biodrivmedel.

Sol

Umeå Energi har levererat solcellsanläggningarna på Matematik- och Geografigränd inom projektet Hållbara Ålidhem. Projektet pågår till och med år 2014. Fram till dess kommer solceller att sättas upp på sammanlagt 12 hus, med en total yta på 2 300 kvadratmeter. Det gör solcellsanläggningen till en av Sveriges största.

Vind

Umeå Energi äger totalt 10 vindkraftverk i Hörnefors, Holmsund och Robertsfors. Under hösten 2013 restes tre nya vindkraftverk på Granberget utanför Robertsfors. Alla verk tillsammans producerar nu 56,2 GWh från vindkraft, vilket motsvarar hushållsel till 11 240 villor.

Vatten

Ett småskaligt vattenkraftverk har installerats i demosyfte på Umeå Energicentrum i Klabböle. Det innebär att demoanläggningen på Umeå Energicentrum är komplett – nu produceras det el där från sol, vind och vatten. Det lilla vattenkraftverket genererar drygt 4,5 kW.

Bioenergi

Sedan 2007 har det pågått forskning om alger vid Dåva kraftvärmeverk. Algerna skapar en energirik biomassa som kan omvandlas till biodiesel. Algpiloten är unik i sitt slag och har skapat stor internationell uppmärksamhet.

Umeå Energi är också delägare i BioEndev som tagit fram en ny teknik för att på ett kostnadseffektivt sätt göra nyttig gas av skogligt skräp. Metoden kallas ”torrefiering” och går i korthet ut på att omvandla biologiskt material till ett torrt pulver, som i nästa steg kan förädlas till biosyntesgas. Umeå Energi är även delägare i etanoltillverkaren Sekab (Svensk Etanolkemi AB), med säte i Örnsköldsvik.