Samråd Ön-Laxen | Offentliga handlingar | Vi är Umeå Energi - tillsammans gör vi gott för Umeå | Umeå Energi

Samråd Ön-Laxen

Inbjudan till samråd gällande ny 150 kV-ledning mellan Ön-station Laxen, Umeå kommun

Umeå Energi Elnät avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny 150 kV ledning i markkabelutförande från en kabelstolpe på Östteg och fram till station Laxen vid Konstnärligt Campus, via Ön, och genomför nu undersökningssamråd enligt 6 kap miljöbalken.
Syftet med den rubricerade ledningen är att via planerade nya ledningar koppla samman den nya fördelningsstationen Österteg med station Laxen inför rasering av den befintliga fördelningsstationen Österteg och befintliga luftledningar på Ön.

Samrådet gäller:

En ny 150 kV ledning i markkabelutförande från en kabelstolpe på Östteg och fram till station Laxen vid Konstnärligt Campus, via Ön. Samrådsunderlaget finns att ladda ner här nedan.

Kontakta Sweco om du har några frågor

På uppdrag av Umeå Energi ansvarar Sweco för samråd och tillståndsfrågor i projektet. Önskar ni information, ställa frågor och/eller lämna synpunkter kan ni kontakta Klara via e-post klara.brannstrom@sweco.se, via tel. 070-354 39 77 eller skriftligen till: 

Sweco Sverige AB 
att. Klara Brännström 
Box 110 
901 03 Umeå

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet önskas senast fredag den 12 februari 2021.