Samråd kabelsträckning-Sävar | Offentliga handlingar | Vi är Umeå Energi - tillsammans gör vi gott för Umeå | Umeå Energi

Samråd kabelsträckning-Sävar

Inbjudan till samråd för ändring av en del av den tillståndsgivna 150 kV kraftledningen mellan vindkraftpark Ivarsboda-Gryssjön och Sävar

Umeå Energi planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för ändring av del av en 150 kV ledning med gällande koncession mellan vindkraftpark Ivarsboda-Gryssjön och Sävar (anläggningsnummer 72BJ), Umeå kommun, Västerbottens län, och genomför nu avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken. Ledningen syftar till att ansluta den tillståndsgivna vindkraftparken Ivarsboda-Gryssjön till elnätet.

Aktuell etapp som samråds är:

Ändring av en del av den tillståndsgivna 150 kV kraftledningen mellan vindkraftpark Ivarsboda-Gryssjön och Sävar. Samrådsunderlaget finns att ladda ner här nedan.

Kontakta Sweco om du har några frågor

På uppdrag av Umeå Energi ansvarar Sweco för samråd och tillståndsfrågor i projektet. Önskar ni information, ställa frågor och/eller lämna synpunkter kan ni kontakta Klara via e-post klara.brannstrom@sweco.se, via tel. 070-354 39 77 eller skriftligen till: 

Sweco Environment AB 
att. Klara Brännström 
Box 110 
901 03 Umeå

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet önskas senast fredag den 18 december 2020.