Kunddagen | Om oss | Umeå Energi

Kunddagen 2018

Sex fallskärmshoppare som håller hand i luften

Den 27 november ser vi fram emot att få välkomna dig till en inspirerande dag om den nya, samskapande nätverksekonomin.

Våra inspiratörer bjuder på insikter om vad det framväxande kollaborativa näringslivet är och hur företag kan fånga möjligheter som uppstår när samskapande är utgångspunkten. Vi öppnar dörrarna klockan 10, kom och prata med oss om dina behov och funderingar. Seminariet börjar 10.30 och sträcker sig till 11:30 då lunch serveras. Vi finns kvar även efter lunchen, för dig som vill prata med oss.

Datum: 27 november
Tid: 10.00 – 12.30, lunch serveras 11.30
Plats: Elite Hotel Mimer

Kan samskapande med kunder, partners och andra intressenter snabbare leda till innovation och nya erbjudanden? Den frågan utforskar vi tillsammans med några av Sveriges vassaste experter. Dessutom presenterar vi hur Umeå Energi arbetar med nya, kollaborativa affärsmodeller. 

Talare
Anna Brattström, doktor i företagsekonomi vid Lunds universitet, är innovations- och entreprenörskapsforskare. Hennes forskning, som bland annat prisats av Entreprenörskapsforum, visar hur kreativitet och innovation påverkas när företag samarbetar. Glöm det ensamma start-up-geniet – framgångsrikt entreprenörskap tycks vara ett grupparbete.

Cecilia Johansson är innovationsstrateg på Tillväxtverket – myndigheten som är helt dedikerad till att stärka svenska företags konkurrenskraft. Ett centralt inslag i uppdraget är att öppna dörrar och riva barriärer för att skapa ett mer kollaborativt näringsliv.

 Göran Ernstson, vd på Umeå Energi, är en stark förespråkare av mer samskapande med både kunder och partners. Umeå Energi är på gång med flera spännande kollaborativa initiativ.