Kvartalsuppdatering maj 2017 | Koncernen | Om oss | Umeå Energi

Kvartalsuppdatering maj 2017

Bild på Umeå Energi huvudkontor på Storgatan i Umeå

Få koll på vad vi kan hjälpa dig med och en inblick i vad som har händer på energi- och kommunikationsmarknaden. Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Hyr eller köp solceller till din förening

Med solceller kan du enkelt producera förnybar el, bli mer självförsörjande och därmed påverka dina energikostnader. Alla som har ett tak, vägg eller markyta kan spara pengar och göra en konkret insats för miljön. Vi har lång erfarenhet av solceller och kan idag leverera nyckelfärdiga solcellslösningar till alla typer av kunder.

Hyra eller köpa? Bestäm själv utifrån vad som passar dig.

Läs mer om att ta din kraft från solen

Ladda elbilen enkelt hemma

Det är enkelt och tryggt med laddbox - och det bästa är att 6 Ampere räcker, en enkel omställning från ett vanligt motorvärmaruttag. Vi hjälper dig att titta på vilken lösning som passar din fastighet bäst och sköter allt från start tills dess att laddplatsen är klar för användning. Efter det sköter vi även underhåll och service.

  • Enkelt - hyr av oss och var med i den gröna omställningen

  • Smart – ladda bilen då den inte används

  • Tryggt – våra behöriga elinstallatörer gör korrekt installation och dragning av el

  • Bekvämt – hyr i 3 år, vi sköter service och underhåll

  • Hållbart – el i tanken är mer hållbart än fossila bränslen

  • Flexibelt - tillsammans hittar vi en lösning som passar dina förutsättningar

  • Miljövänligt - utöver möjligheten till smarta val av drivmedel återbrukar vi laddboxen när du inte längre vill hyra den

Kontakta oss så berättar vi mer! Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Stabila elpriser - men dramatik på elcertifikatsmarknaden

Det rörliga elpriset under första tertialet har legat relativt stabilt, med inköpspriser runt 30-öresnivån. Förväntningarna just före årsskiftet låg något högre men ett väldigt milt första kvartal gav låg förbrukning/last och spotpriset hölls tillbaka. I det stora hela har marknaden varit ovanligt lugn med små prisrörelser. Den hydrologiska balansen ligger runt normala nivåer, och andra större faktorer som påverkar priset framåt har också legat stilla i det stora hela. För närvarande ser priserna framåt i tiden ut att ligga stabilt och lågt.

Vad som däremot varit betydligt mer dramatiskt, är det kraftiga prisfallet på elcertifikat. Redan under slutet av 2016 började priserna vika och med den inledande milda och blåsiga starten på 2017 tilltog fallet. Efter en nordisk konferens om elcertifikat den 19 januari, kraschade priset än mer. Det blev där tydligt att det svenska och norska utbyggnadsmålet för förnybar energi kommer att vara uppfyllt redan med de planer som är beslutade. Certifikatet föll från ca 130 till 40 SEK/MWh (motsvarande 13 till 4 öre/kWh), men har sedan rekylerat upp till ca 70. Osäkerheten framåt är fortsatt stor.

Fjärrvärme är en hållbar och lokal uppvärmningsform

Vi lever i en tid då allt fler vill agera miljömässigt hållbart och lokalt förankrat.  Med fjärrvärme har du en driftsäker uppvärmningslösning till konkurrenskraftigt pris. Du tar även ett långsiktigt miljöansvar samtidigt som du investerar i regionen du bor och verkar i.

Vill du veta mer om fjärrvärme? Hör av dig till Tony Granvik så berättar han mer. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

Framtidssäkert bredband till din fastighet

När du kopplar upp din fastighet mot vårt bredband investerar du samtidigt i ett framtidssäkrat system av allra högsta kvalitet. Vi kan erbjuda fast fiberanslutning med upp till 1 000 Mbit/s vilket motsvarar de absolut högsta kraven på uppkoppling.

Vi har ett öppet stadsnät vilket innebär att olika tjänsteleverantörer konkurrerar om att erbjuda sina tjänster i vårt nät. Det gör att dina hyresgäster alltid kan välja ett utbud som passar deras verksamhet eller livssituation.

Vi kan även hjälpa dig med det interna nätet i fastigheten och administrera allt kring dina hyresgästers uppkopplingar. Du kan erbjuda dina hyresgäster ett av världens snabbaste bredband och riktigt bra servicegrad vid in- och utflyttningar – i ett nät som övervakas dygnet runt.

Kontakta oss så berättar vi mer

El

Kent Bergquist
Mobil 070-300 58 94
Direkt 090-16 00 55
kent.bergquist@umeaenergi.se

Energilösningar

Tony Granvik
Mobil 070-327 85 13
Direkt 090-16 00 92
tony.granvik@umeaenergi.se

Bredband

Karolina Hed
Mobil 072-716 01 54
Direkt 090-16 01 54
karolina.hed@umeaenergi.se