Vi säkerställer våra leveranser | Om oss | Umeå Energi

Umeå Energi säkerställer samhällskritiska leveranser

Umeå Energi har som leverantör av de samhällskritiska funktionerna elnät, värme och bredband ett långt gående ansvar att säkerställa fortsatt leverans av dessa. Umeå Energis ledning har därför beslutat att aktivt minska risken för att medarbetare som är kritiska för leveranserna smittas av Covid-19. 

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att det i Sverige nu finns konstaterad samhällsspridning av Covid-19 har beslut fattats att aktivt agera för att skydda leveranskritiska grupper i organisationen genom att minska smittspridning. Beslutet innebär att så många medarbetare som möjligt jobbar hemifrån. Medarbetare som fortsatt jobbar på arbetsplatsen omfattas av åtgärder för att minska smittspridning genom till exempel fysisk separation av grupper och kritiska resurser. 

Vi möter dig som kund i våra vanliga kanaler och du är alltid välkommen att kontakta oss. Utifrån rådande situation ser vi gärna att du i första hand kontaktar oss via telefon och mail.