Introduktion Hållbara Ålidhem | I projektet Hållbara Ålidhem har vi varit med och byggt en hållbar stadsdel | Om oss | Umeå Energi

Introduktion Hållbara Ålidhem


Vi är stolta över att vara en del av samarbetsprojektet Hållbara Ålidhem, som handlar om att minska energiförbrukningen i området, skapa trivsammare och tryggare utemiljöer och omvandla Ålidhem till den hållbara stadsdelen. Tillsammans med våra satsningar på förnybar energi och effektiviseringar i vår egen produktion är Hållbara Ålidhem en viktig del i vår strävan att minska klimatpåverkan och bidra till en hållbar framtid. Här kan du läsa mer om vårt arbete.  

Vitvaror drivs av fjärrvärme

En viktig motor i Hållbara Ålidhem är kraftvärmeverket Dåva 2, som levererar bekväm och klimatvänlig fjärrvärme till området. Förutom att sprida värme i husen driver även fjärrvärmen hushållens tvättmaskiner. På sikt kan också torktumlare, torkskåp och diskmaskiner bli aktuella för fjärrvärmekoppling. Fjärrvärmedrivna vitvaror minskar elförbrukningen, vilket i sin tur skapar miljövinster.