Så fungerar fjärrvärme inne i huset

Överföringen av värmen sker i en fjärrvärmecentral inne i huset. Centralen innehåller två värmeväxlare, den ena för husets värmesystem och den andra för tappvarmvattnet. I centralen finns även en reglercentral som styrs av en utomhusgivare. Reglercentralen ställer du in så att du får önskad temperatur i ditt hus. Du kan även själv bestämma temperaturen på ditt tappvarmvatten. 

Fjärrvärmen går i ett slutet kretslopp. Vattnet i de olika systemen blandas inte och läckage är sällsynta.

Vi tillsätter ett grönt färgämne i fjärrvärmevattnet för att lättare hitta eventuella läckor i fjärrvärmenät och värmeväxlare. Färgämnet är helt ofarligt och färgar inte av sig. Läckage är sällsynta, men skulle det ändå uppstå blir tappvarmvattnet svagt grönt. Om du upptäcker läckage; kontakta oss eller fastighetsägaren.