Översikt elmätare Aidon 3-fasmätare | Din elmätare | Kundservice start | Umeå Energi

Översikt elmätare Aidon 3-fasmätare

Översikt elmätare Aidon
 1. Mätarställning
  Efter ett strömavbrott dröjer det 10 minuter innan mätaren har återställts och visar värden igen.
 2. Lampor
  Lamporna lyser i takt med förbrukningen. Syns ingen lampa eller om den lyser med rött sken vill att du kontaktar vår kundservice 090-16 00 20
 3. Mätarnummer
  Mätarnumret är 16 siffror långt
 4. Umeå Energis terminal för kommunikation
  • H1: Rött sken vid sändande av data.
  • H2: Grönt sken vid normalt arbetsläge.
  • H3: Rött sken om kontakt med mätaren bryts, annars släckt.
 5. Strömbrytare
  Fjärravläsningen påverkas inte om strömbrytaren används.
  Ljusindikationer:
  • Grönt fast sken: Inkopplad
   Tryck på brytaren för stänga av.
  • Grönt blinkande sken: Avstängd
   Tryck på brytaren för återinkoppling.
  • Rött blinkande sken: Tekniskt bortkopplad
   Återinkoppling kan endast ske av Umeå Energi.
  • Rött fast sken: Felindikering
   Kontakt vår kundservice 090-16 00 20
  • Saknas ljusindikation är det strömavbrott
 6. Säkerhetsanvisning
  Vid arbete i elanläggningen, tag ut huvudsäkringarna! Vid övrig avstängning använd strömbrytare (5).