Om din elmätare | Så fungerar elmätaren | Kundservice start | Umeå Energi

Om din elmätare

Din elmätare talar om för oss hur mycket el du använder i din bostad. Numera läses mätaren av automatiskt, så kallad fjärravläsning. Det gör att din faktura alltid baseras på din faktiska elanvändning. Vi använder en del olika mätare, här hittar du manualer till mätarna