Så fungerar fjärravläsning | Så fungerar elmätaren | Kundservice start | Umeå Energi

Så fungerar fjärravläsning

I dag avläses alla elmätare automatiskt genom så kallad fjärravläsning. Elmätaren skickar automatiskt mätarställningen – via elnätet i de flesta fall – till en fördelningsstation där det överförs till bredbandsnätet UmeNet eller GSM och vidare till Umeå Energi. Efter bearbetning skickas informationen till faktureringssystemet som skapar din faktura utifrån den faktiska förbrukningen.