Spänningskontroll | Din elanslutning | Kundservice start | Umeå Energi

Spänningskontroll

Misstänker du att du har felaktig spänning i din fastighet kan du låna mätutrustning gratis av oss, kontakta Kundservice på 090-16 00 20. Vi ansvarar för elens kvalitet fram till det som vi kallar anslutningspunkten, ofta ett vitt märke med vår logotyp och texten "Anslutningspunkt Elnät".