Nya fjärrvärmelagen | Avtalsvillkor för fjärrvärme | Avtalsvillkor | Kundservice start | Umeå Energi

Nya fjärrvärmelagen

Nya avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till konsument från 1 juni 2017

Från 1 juni 2017 finns nya branschövergripande konsumentvillkor som fått beteckningen Alma 2017K.

Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har kommit överens om revideringar av de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. Det innebär att det nu finns nya branschövergripande konsumentvillkor. Villkoren har fått beteckningen Alma 2017K och börjar gälla den 1 juni 2017.

Den största skillnaden för dig som konsument, är att förfallodagen för fjärrvärmefakturan blir den sista vardagen varje månad.

De flesta villkorsförändringar som förbättrar för dig som kund har vi på Umeå Energi redan infört sedan tidigare, bland annat att mätvärden samlas in månadsvis och att fakturan baseras på faktiska mätvärden. Vi fakturerar alltid i efterskott.

Nyheter i de reviderade villkoren är:

  • Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis
  • Debitering ska baseras på faktisk förbrukning
  • Debitering ska ske minst fyra gånger per år
  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden
  • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde
  • Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder