Umeå Energi Hemma | Integritetspolicy | Umeå Energi

Umeå Energi Hemma

När du använder appen Umeå Energi Hemma ber vi om personlig information. De uppgifter som efterfrågas och registreras då, gör att du har möjlighet att säkert logga in och använda appen och dess funktioner.

Umeå Energi AB hämtar ingen övrig information som kan identifiera dig som exempelvis namn, adress, telefonnummer eller mejladress via vår app Umeå Energi Hemma, såvida du inte gett oss denna information frivilligt. Ge oss därför inte din personliga information om du inte vill att vi skall motta och lagra den. Vi vidarebefordrar inte din personliga information till någon tredje part annat än om vi har ett avtal om hantering av personuppgifter med denne part och dina uppgifter kommer inte att användas till något annat än kommunikation som rör Umeå Energi Hemma och de tjänster som finns via appen och vår plattform. Du har rätt att, när som helst, begära att vi antingen rättar eller raderar dina personuppgifter. Umeå Energi AB kommer på din begäran eller egen initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande. Du kan när som helst be att din personliga information tas bort från vårt system, delvis eller fullständigt, genom att skicka ett meddelande till kundservice@umeaenergi.se

Det kan hända att en person registrerar sig med en annan e-postadress än sin egen och att du därför oavsiktligt får e-post från oss. Om detta inträffar kan du alltid kontakta oss, så tar vi bort din e-postadress från databasen som är kopplad till vårt spel. Skicka oss då ett e-postmeddelande på kundservice@umeaenergi.se

All information lagras i en lokal databas, som administreras av Umeå Energi AB och samarbetspartners till oss som vi har avtal med avseende hantering av personuppgifter. Databasen är fysiskt lagrad i en molntjänst, men kan enbart användas av Umeå Energi AB och de samarbetspartners vi har avtal med. De samarbetspartnerna vi har kring Umeå Energi Hemma är Kalejdo AB.

Umeå Energi AB är personuppgiftsansvarig och har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.

Information som hämtas automatiskt:

Appen inhämtar och lagrar automatiskt viss information. Denna information kan inte användas för att identifiera dig.

I Umeå Energi-koncernens integritetspolicy finns mer information om hur vi behandlar personuppgifter.

Kontaktinformation:

Umeå Energi AB Box 224
901 05  UMEÅ
Telefon: 090-16 00 00