Orderbekräftelse på tillfällig anslutning/byggström | Tillfällig anslutning till elnätet | Umeå har ett av landets mest leveranssäkra elnät | El | Umeå Energi

Orderbekräftelse på tillfällig anslutning/byggström

När Umeå Energi har tagit emot ditt offertsvar, där du har skrivit under och godkänt villkoren för anslutningen, skickar din handläggare ut en orderbekräftelse till dig där ditt anläggningsnummer står angivet. Nu har du möjlighet att själv göra ett aktivt val och välja det elavtal som passar dig bäst. 

Din elinstallatör kommer att få ett installationsmedgivande och detta skickar han åter till handläggaren hos oss.