Kontroll och offert av tillfällig anslutning/byggström | Tillfällig anslutning till elnätet | Umeå har ett av landets mest leveranssäkra elnät | El | Umeå Energi

Kontroll och offert av tillfällig anslutning/byggström

När din beställning av tillfällig anslutning till elnätet har kommit in till oss undersöks var vi kan ansluta din byggström. Därefter skickar vi dig en offert. Om du godkänner offerten skriver du under och skickar tillbaka den till din handläggare.

Efter detta kommer din elinstallatör att kontakta oss för att lämna in en föranmälan om tillfällig anslutning.