Om byggström | Tillfällig anslutning till elnätet | Umeå har ett av landets mest leveranssäkra elnät | El | Umeå Energi

Om byggström

Vill du ha byggkraft till din blivande bostad eller behöver du en tillfällig anslutning av annan anledning? Vi hjälper gärna till! 

En tillfällig anslutning innebär att få tillgång till el under en begränsad tid. Det kan vara aktuellt i samband med till exempel nybyggnation, reparation eller rivning av en byggnad. En tillfällig anslutning kan också användas till ett musikevenemang, ett tivoli, en utställning, försäljning, ett mötestält eller liknande. 

För att få en tillfällig anslutning behövs i de flesta fall ett så kallat byggskåp som ansluts till det fasta elnätet. Från byggskåpet kan du sedan ansluta din utrustning.