Färdiganmälan och inkoppling | Tillfällig anslutning till elnätet | Umeå har ett av landets mest leveranssäkra elnät | El | Umeå Energi

Färdiganmälan och inkoppling

När din elinstallatör har ställt upp ett byggkraftskåp/mätskåp och anslutit kabeln i detta skåp skriver denne under en färdiganmälan och skickar den till oss. På färdiganmälan anges vilken mätarsäkring du ska betala för och vilken dag din anläggning är klar för spänningssättning.

Välkommen!