Vi byter till bättre elmätare i Umeå | Umeå har ett av landets mest leveranssäkra elnät | Teckna elavtal med 100% förnybar el | Umeå Energi

Vi byter till bättre elmätare i Umeå

Vi byter successivt ut nuvarande elmätare och för att ha alla mätare utbytta till år 2025, byter vi ca 5000 stycken mätare per år. De nya mätarna håller bättre kvalitet, tillförlitlighet och prestanda för insamlat mätvärde.

Området där vi byter flest mätare 2020

På kartan ser du det område där vi jobbar som mest intensivt med mätarbyten under 2020.

 

 

Byten görs som en del i arbetet med nya krav

Energimarknadsinspektionen har tagit fram funktionskrav för nya elmätare som ska börja gälla från och med den första juli 2017. De gamla elmätarna förväntas vara utbytta innan år 2025. För dig som elanvändare betyder de nya funktionerna i elmätaren förutsättningar att minska din energiförbrukning och dina kostnader.