Beställning av tillfällig anslutning/byggström

Vill du ha ström till din blivande bostad under byggtiden eller behöver du en tillfällig anslutning av annan anledning? Vi hjälper gärna till! 

En tillfällig anslutning innebär att få tillgång till el under en begränsad tid. Normalt inte mer än ett år. Det kan vara aktuellt i samband med till exempel nybyggnation, reparation eller rivning av en byggnad. En tillfällig anslutning kan också användas till ett musikevenemang, ett tivoli, en utställning, försäljning, ett mötestält eller liknande. 

För att få en tillfällig anslutning till elnätet ska du kontakta en behörig elinstallatör. Din elinstallatör kommer i sin tur att kontakta oss. Räkna med att det tar minst tjugo arbetsdagar från din beställning till strömmen kan anslutas.

Kontroll och offert

När din beställning av tillfällig anslutning till elnätet har kommit in till oss undersöks var vi kan ansluta din byggström. Därefter skickar vi dig en offert. Om du godkänner offerten skriver du under och skickar tillbaka den till din handläggare.

Efter detta kommer din elinstallatör att kontakta oss för att lämna in en föranmälan om tillfällig anslutning.

Orderbekräftelse

När Umeå Energi har tagit emot ditt offertsvar, där du har skrivit under och godkänt villkoren för anslutningen, skickar din handläggare ut en orderbekräftelse till dig där ditt anläggningsnummer står angivet. Nu har du möjlighet att själv göra ett aktivt val och välja det elavtal som passar dig bäst. 

Din elinstallatör kommer att få ett installationsmedgivande och detta skickar han åter till handläggaren hos oss.

Rör och serviskabel till din elanslutning

Kabel och rör som ska grävas ner måste hålla en viss standard. Beroende på om anslutningen är tillfällig eller en nyanslutning till elnätet gäller lite olika saker.

Tillfällig anslutning

När din tillfälliga anslutning/byggström ska kopplas in tillhandahåller din behöriga elinstallatör kabel och rör. I de fall där vi har servisledningen framme vid fastighetsgräns finns möjlighet att utnyttja denna. 

Nyanslutning

Rör och serviskabel ingår i anslutningsavgiften och kan beställas från en handläggare för elanslutningsärenden på Umeå Energi. Grävarbetet på din fastighet sköter du eller din gräventreprenör under överinseende av elinstallatören.

Till sist - Färdiganmälan och inkoppling

När din elinstallatör har ställt upp ett byggkraftskåp/mätskåp och anslutit kabeln i detta skåp skriver denne under en färdiganmälan och skickar den till oss. På färdiganmälan anges vilken mätarsäkring du ska betala för och vilken dag din anläggning är klar för spänningssättning.

Välkommen!