Tillsammans kan vi nyttja solen mycket mer | Solceller är bra för miljön och din ekonomi | El | Umeå Energi

Tillsammans kan vi nyttja solen mycket mer

Infografik som berättar att hyra är det vanligaste sättet i världen att finansiera solceller
Elsladd med blomma - symboliserar grön el

Ren och förnybar energi

Förnybara energikällor innebär att naturen själv återskapar dem, vilket gör att miljöpåverkan blir mindre än om vi skulle använda kärnkraft eller fossila bränslen som kol och olja. Det ger en hållbar framtid för oss, men även för våra barn och barnbarn. Dessutom kan du som elkund njuta av ett gott klimatsamvete.

Tar vi tillvara på all solenergi som träffar jorden under sex timmar räcker det till hela jordens elanvändning under ett helt år. Att försörja hela jorden med solkraft är en underbar vision som dock inte går att förverkliga i en handvändning. Men all förändring börjar alltid någonstans. Kanske med ett par solceller på ditt eget tak?

Illustration av sol som lyser på solceller

Solceller tar tillvara solens strålar

Energin i solens strålar omvandlas till el i solcellerna på ditt tak. För att du ska kunna använda elen måste den först omvandlas från likström till växelström, vilket görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad mellan dina solceller och elsystemet i ditt hus.

Hela denna process är i stort sett ljudlös, tar relativt liten plats och behöver inte mycket underhåll eftersom det är få rörliga delar. Smuts på solcellspanelerna påverkar inte heller verkningsgraden särskilt mycket och vind och regn gör dessutom rent dina solceller.

Det betyder att när du gjort ditt kan du lugnt låta solen, vinden och regnet göra sitt.

 

Låt oss hjälpa dig med solkraften så att du kan vara med i solrevolutionen!

Vår dröm är att se solceller på varenda lämpligt tak i Sverige. Allt du behöver är soligt tak, sen sköter vi allt annat. Efter det får solen göra det den är bäst på - skina!

Med oss får du:

  • Trygg partner med mer än 100 års erfarenhet i energibranschen
  • Vi kan solkraft!
  • Vi jobbar för en hållbar framtid och vill göra det tillsammans med dig

 

Nästa steg