Solceller - varför hyra? Varför Umeå Energi? | Vanliga frågor om solceller | Solceller är bra för miljön och din ekonomi | El | Umeå Energi

Solceller - varför hyra? Varför Umeå Energi?

Infografik som berättar att hyra är det vanligaste sättet i världen att finansiera solceller

Vår dröm är att se solceller på varenda lämpligt tak i Sverige - men vi börjar i Umeå. Allt du behöver är soligt tak, sen sköter vi allt annat. Efter det får solen göra det den är bäst på - skina!

Varför hyra?

  • Allt ingår - nyckelfärdig solanläggning med leverans, montering, service- och underhåll under hela livstiden
  • Slipp investering- och lånekostnader
  • Hög kvalitet - vi vill båda att det skall hålla länge! Det enklaste sättet att få tillgång till solel och bygga en hållbar framtid
  • Möjlighet att sälja tillbaka överskottsel

Varför Umeå Energi?

  • Trygg partner med mer än 100 års erfarenhet
  • Vi kan solkraft!
  • Vi jobbar för en hållbar framtid och vill göra det tillsammans med dig