Vinterpris | El | Umeå Energi

Vi har elavtal för alla

Oavsett om du bor i stort eller smått så har vi ett elavtal som passar dig. Välj mellan rörligt eller fast elpris. Eller varför inte Vinterpris som är en kombination av de båda.

Rörligt pris. Ett elavtal som följer marknadspriset

Med vårt rörliga pris får du ett elavtal som följer elmarknadspriset på den nordiska elbörsen Nordpool. Det betyder att du drar fördel då priset går ner, samtidigt som du påverkas om det går upp. Priset består av vårt inköpspris och ett påslag. Vårt rörliga pris tecknar du tillsvidare och har en uppsägningstid på 2 månader. Se historiska priser för rörligt pris.

Fast pris. Bind ditt elpris i ett, två eller tre år

Med vårt fasta pris får du ett elavtal där ditt elpris binds i ett, två eller tre år. Under hela denna period betalar du alltid samma pris för varje kilowattimme, oavsett hur elmarknadspriset rör sig. Ditt elpris avgörs av hur elmarknadspriset ser ut vid det tillfälle du väljer att binda ditt elpris.

Vinterpris. En kombination av rörligt och fast pris

Med Vinterpris får du ett fast pris från 1 december till 31 mars och rörligt pris resten av året. Avtalet gör att du kan dra fördel av fast stabilitet under de kalla månaderna och rörlig flexibilitet resten av året.

Timmätt rörlig pris. Ett elavtal för aktiva elkunder

Med timmätning sätts ditt elpris timme för timme. Genom att aktivt styra din elanvändning till de tillfällen på dygnet då elpriset är lägre kan du få en lägre elkostnad. Kontakta vår kundservice så hjälper de dig om du är intresserad! Läs mer

Reducerat pris för PRO-medlemmar

För dig som är medlem i Pensionärernas Riksorganisation erbjuder vi dig ett rabatterat elavtal. Välj mellan fast och rörligt pris.

Vi har specialavtal för dig med företag

Förutom rörligt och fast pris erbjuder vi dig som har företag avtalen Energiförvaltning+ och Avropsavtal.

Som kund får du alltid el från sol, vind, vatten och bioenergi

Oavsett vilket elavtal du väljer hos oss kommer elen från förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten och bioenergi – utan att det kostar dig något extra.

Förnybara energikällor innebär att naturen själv återskapar dem, vilket gör att miljöpåverkan blir mindre än om vi skulle använda kärnkraft eller fossila bränslen som kol och olja. Det ger en hållbar framtid för oss, men även för våra barn och barnbarn. Dessutom kan du som elkund njuta av ett gott klimatsamvete.

Sol

Solenergin som träffar jordens yta under en timme räcker för att tillgodose hela världens energibehov under ett helt år. Utvecklingen av teknik för att kunna ta till vara på en del av denna förnybara energi går fort framåt och solcellssystemen blir allt billigare. Tekniken för att omvandla solenergin kan delas upp i solfångare och solceller. Solfångare används för att värma vatten eller luft. I solceller omvandlas solljus till elektricitet.

Vind

Vindkraft är en oändlig energikälla som har använts i tusentals år. Idag spelar den en stor roll i Umeå Energis satsning på förnybar energi. I ett vindkraftverk omvandlas vindens rörelseenergi till elektricitet. Hur mycket el som genereras beror på vindens hastighet och hur mycket av vindenergin verket kan fånga upp – det senare bestäms av rotorbladens längd.

Vatten

Tekniken att utvinna el ur våra vattendrag är både väl utvecklad och beprövad. Produktionen sker genom att man låter vatten falla från ett vattenmagasin genom en turbin. En stor fördel med vattenkraft är att det går att styra produktionen efter elbehovet. Den kan därför användas som reglerkraft, t.ex. för att kompensera för vindkraften när det inte blåser. Vattenkraft står för en stor del av Sveriges elproduktion och är en viktig komponent i vår förnybara elleverans.

Bioenergi

Bioenergi uppstår då biobränsle förbränns. Biobränsle består i sin tur av organiskt material som mestadels kommer från våra egna skogar.

Bli kund

Vi gör Umeå bättre

Vi är Umeåbornas eget energibolag. Det betyder att vi har den här regionen och invånarna i den för ögonen oavsett vad vi gör. Vår tanke är att vi alltid ska hjälpa till att driva utvecklingen här framåt. Göra saker bättre. Oavsett om det handlar om att all vår el är förnybar, att vi satsar på nya energikällor, att vi skapar nya arbetstillfällen i regionen eller att vi har världens bästa kundservice. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för oss alla.

Jämför elpriser

Här kan du se jämförpriser enligt konsumentverkets standard. Fyll i ditt postnummer så visas rätt priser för ditt elområde. Längre ner hittar du historiska inköpspriser för vårt rörliga pris.