Elhandelsprisets beståndsdelar | Teckna elavtal med 100% förnybar el | Umeå Energi

Elhandelsprisets beståndsdelar

Vad består din totala elhandelskostnad av när fakturan kommer i slutet på månaden? Ibland kan det verka rörigt, så låt oss reda ut begreppen.

Enkelt sagt

Din totala elhandelskostnad består av:

  • inköpspris
  • påslag
  • elcertifikat
  • moms
  • ersättning till elnätsbolag för elanslutning, som ofta också består av en fast och en rörlig del

Lite mer förklarande

Först och främst har vi vårt inköpspris. I detta ingår myndighets- och handelsavgifter samt ursprungsgarantier. Därtill kommer ett påslag som bland annat ska täcka vår administration, och kostnad för elcertifikat vilket är en slags miljöskatt för att främja förnybar elproduktion i Sverige. 

Utöver dessa delar tillkommer nätavgiften från ditt elnätbolag, en avgift som går till att underhålla och bygga ut själva elnätet i din region. Den består i sin tur ofta av en fast och en rörlig avgift. På elnätsfakturan läggs även energiskatt och moms på, som beslutas av Riksdagen (från 2018). Mer information om elnätspriset för dig som bor i Umeå hittar du här

Du kan alltid kontakta kundservice om du har frågor 090-16 00 20