Elprisets beståndsdelar | El | Umeå Energi

Elprisets beståndsdelar

Vad består din totala elkostnad av när fakturan kommer i slutet på månaden? Ibland kan det verka rörigt, så låt oss reda ut begreppen.

Enkelt sagt

Din totala elkostnad består av:

  • inköpspris
  • påslag
  • elcertifikat
  • energiskatt och moms
  • ersättning till elnätsbolag för elanslutning, som ofta också består av en fast och en rörlig del

Lite mer förklarande

Först och främst har vi vårt inköpspris. I detta ingår myndighets- och handelsavgifter samt ursprungsgarantier. Därtill kommer ett påslag som bland annat ska täcka vår administration, och kostnad för elcertifikat vilket är en slags miljöskatt för att främja förnybar elproduktion i Sverige. Slutligen läggs energiskatt och moms på, som beslutas av Riksdagen.

Utöver dessa delar tillkommer nätavgiften från ditt elnätbolag, en avgift som går till att underhålla och bygga ut själva elnätet i din region. Den består i sin tur ofta av en fast och en rörlig avgift. Mer information om elnätspriset för dig som bor i Umeå hittar du här.

Du kan alltid kontakta kundservice om du har frågor 090-16 00 20