Elprisanalys v44-15 | El | Umeå Energi

Elprisanalys v44-15

Vi har kommit in i en för årstiden mycket mild väderbild, som ser ut att hålla i sig en tid ytterligare.
Spotpriset har efter en tids uppgång fallit tillbaka något till följd av det milda vädret.
         Måndagen den 2/11 öppnar med fallande priser, då det milda vädret bekräftas och dessutom nederbörden ser ut att bli över normal.