Elprisanalys v21 15 | El | Umeå Energi

Elprisanalys v21 15

Marknadsbilden är fortsatt mycket svag. Priserna i närtid fortsätter att pressas nedåt till följd av goda nederbördsmängder. Även framåt ser det blött ut.