Elprisanalys v43 | El | Umeå Energi

Elprisanalys v43

Det för årstiden extremt milda vädret har i kombination med mycket nederbörd och stark vind pressat både spot- och terminspriser i närtid.

Den hydrologiska balansen har förbättrats mycket snabbt och vi är nu på helt normala nivåer. Risken för höga vinterpriser har minskat. Det ser fortsatt relativt svagt ut även på råvarusidan, även om prisfallet på kol och olja har stoppat upp. Utsläppsrätter har kommit upp något i pris, efter EU-överenskommelser om höjda klimatmål.

Måndagen den 27/10 öppnar avvaktande, med en viss nedgång