Elprisanalys v24 | El | Umeå Energi

Elprisanalys v24

Höga tillrinningar har tryckt ned spotpriset något under den senaste veckan.
Mer kärnkraft är nu – efter årliga revisioner – på väg in i systemet, och spotpriserna väntas komma ned ytterligare.
På råvarusidan har både olja och kol stigit. Irakoro samt gaskonflikten Ukraina/Ryssland tros vara orsakerna.
Kronan har stärkts mot Euron.
Måndagen den 16/6 öppnar väldigt avvaktande, med små prisrörelser.