Elprisanalys v07

§Vi har haft milt föregående vecka, med låga spotpriser. Även kommande period ser mild ut så långt man kan se
§Utsläppsrätter och kol har kommit upp något i pris, vilket fått med sig terminspriserna lite uppåt
§Efter den oväntade svenska räntesänkningen har kronan försvagats ytterligare
§Måndagen den 16/2 inleds med fallande priser, då väderprognoserna bekräftar en mild och nederbördsrik period framåt